TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W GLIWICACH

BEZPIECZNAŁAPA - WSPIERA OPIEKUNÓW KOTÓW

 

 

TOZ BEZPIECZNAŁAPA - WSPIERA OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH W GLIWICACH
.
W styczniu i lutym przekazaliśmy dla nich 210 kg karmy suchej i mokrej z darów, które otrzymała nasza organizacja ze zbiórek w przedszkolu i od firmy Mars, która przekazała karmę na rzecz Przytuliska Pani Ani . Panie otrzymały, też posłanka dla kotów, które wykonały dzieci z gliwickich szkół..

22.02.2018 zorganizowałyśmy kolejne spotkanie z opiekunkami kotów na które przyszło 25 osób i co się okazało wiele z Pań, które przyszły na to spotkanie nie wiedziało, że w Gliwicach schronisko ma obowiązek Ustawowy ,tę karmę przekazywać.
o czym mówi Uchwała Rady Miasta, a program ten działa już 5 lat.!!!!

Pod koniec spotkania opiekunowie wystosowali następujące postulaty, które przekażemy Radnym, czy któryś z nich się nimi zainteresuje?

a/ kontrola społeczna schroniska dla zwierząt,
b/ możliwość leczenia i kastracji kotów i psów w każdej dzielnicy miasta,
c/ skierowania na leczenie i kastrację mają być wydawane w UM Gliwice,
d/ stworzenie wspólnej rzetelnej bazy danych, dla wszystkich organizacji działających na rzecz kotów w Gliwcach
e/ lepszej jakości karma dla kotów,
f/ przeprowadzanie bocznej sterylizacji kotek,
g/ zwiększenie ilości domków dla kotów,
h/ wpisanie na wspólną listę wszystkich opiekunów kotów wolno żyjących,rejestracja w U.M
i/ założenie “ czarnej listy “ dla osób oddających psa do schroniska, a potem ponownie
adoptujących.

.UCHWAŁA NR XXIV/618/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2017 roku

§ 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
1. Opiekę nad kotami wolno żyjącymi realizuje Zarządca, poprzez:
dokarmianie - tj. zakup i wydawanie karmy.