TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W GLIWICACH

Petycja w sprawie Centrum Edukacji Zwierzęcej

Zapraszamy do podpisania petycji w sprawie CEZ.

Petycja

 

CEZ

Dlaczego ta sprawa jest aż tak ważna?

Dzięki tym działaniom zmniejszy się bezdomność zwierząt w naszym mieście, ograniczymy incydenty znęcania się nad zwierzętami, ale co bardzo istotne zmniejszą się wydatki na schronisko i program zapobiegania bezdomności, które obecnie maja tendencje wzrostowe. Działalność Centrum skierowana będzie do całego powiatu gliwickiego. Centrum będzie placówką częściowo samofinansującą się, co przedstawione zostanie we wniosku o inicjatywę lokalną.
Centrum Edukacji Zwierzęcej będzie pierwszą tego typu placówką na Śląsku, co znacznie przyczyni się do poprawy wizerunku miasta jako przyjaznego zwierzętom, zainicjuje nowe wydarzenia, zaktywizuje mieszkańców i przyciągnie zainteresowanie osób spoza regionu. Działalność będzie wspierana patronatami medialnymi i działaniami marketingowymi, co zapewni nagłośnienie i szerzenie idei szacunku do zwierząt w całym kraju.