TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W GLIWICACH

Interwencja w Żernikach

Ostatnio otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń, nawet po kilka dziennie, informujących o trudnej sytuacji psów w Gliwicach. Oznacza to, że mieszkańcy Gliwic uważniej przyglądają się losowi zwierząt w swoim otoczeniu i reagują, gdy wydaje im się, że coś jest nie tak. Bardzo nas to cieszy, bo nawet, gdy w trakcie kontroli stwierdzamy, że wszystko jest w porządku to ważna jest wrażliwość na cierpienia zwierząt i nieodpuszczanie w razie podejrzeń, że właściciel może krzywdzić swojego podopiecznego. Widać też, że wiecie już Państwo, gdzie szukać pomocy i wsparcia, bo dzwonicie właśnie do nas. Z jakimi sytuacjami spotykamy się najczęściej?

    

Czytaj więcej: Interwencja w Żernikach